Výpočet

1. Obecné informace

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2020 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a hmoždinky. Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá.

Výpočet pomocí tohoto kalkulátoru lze provést výhradně pro hmoždinky, pro které je vystaveno platné ETA a jsou součástí ETICS podle dokumentace výrobce certifikovaného ETICS.

CZB ručí uživatelům této kalkulačky, že hodnoty použité pro výpočet jsou v souladu s platnými protokoly, vztahujícími se k zadaným hmoždinkám a tepelněizolačním deskám.

Kalkulátor je určen pro výpočet kotvení tepelněizolačních desek o tloušťkách ≥ 100 mm.

Použité části ČSN 73 2902:2020 jsou vydány se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Je doporučeno používat pro výpočet hodnoty charakteristické únosnosti stanovené zkouškou in-situ.

Tato verze kalkulátoru obsahuje pouze hmoždinky a tepelněizolační výrobky, pro které je platné Osvědčení o kvalitativní třídě A podle technických pravidel CZB. Není možné ukládat jednotlivé výpočty ani generovat protokol s kotevním plánem. Pro přístup k profesionální verzi kalkulátoru, která obsahuje další funkce a typy hmoždinek, se obraťte na členy CZB.

2. Stavba

3. ETICS

4. Hmoždinka

obrázek hmoždinky