Výpočet

1. Obecné informace

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2011 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a hmoždinky. Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá.

CZB ručí uživatelům této kalkulačky, že výpočet odpovídá platným normám a hodnoty použité pro výpočet jsou v souladu s platnými protokoly, vztahujícími se k zadaným hmoždinkám a tepelněizolačním deskám.

Kalkulátor je určen pro výpočet kotvení tepelněizolačních desek o tloušťkách ≥ 100 mm.

Tato verze kalkulátoru neumožňuje uložení projektu a automatického vytvoření protokolu. Slouží pouze pro provedení orientačního ověření počtu hmoždinek. Přístup k profesionální verzi, která tyto a další funkce umožňuje, lze získat u členů CZB.

Tato verze kalkulátoru obsahuje pouze hmoždinky, pro které je platné Osvědčení o kvalitativní třídě A podle technických pravidel CZB. Není možné ukládat jednotlivé výpočty ani generovat protokol s kotevním plánem. Pro přístup k profesionální verzi kalkulátoru, která obsahuje další funkce a typy hmoždinek, se obraťte na členy CZB.

2. Stavba

3. ETICS

4. Hmoždinka

obrázek hmoždinky